Lydmeldinger hjelper ledere å nå frem til teamene sine
Ved å bruke Lytte har ledere en positiv innvirking på smertepunktene de møter i dag: medarbeiderengasjement, dårlig kommunikasjon, tilpasningshull og administrasjon av eksterne team.
Orkla bruker Lytte for å samkjøre teamet på tvers av land
Med Lytte hører alle mine ansatte det samme, direkte fra meg
Karin Storvik
SVP Orkla Group Procurement
Glitre bruker Lytte for direkte og personlig kommunikasjon
Lytte sørger for at vi når alle i tide
Cathrin Bretzeg
SVP,  HR and Communication
Lytte er en effektiv og alternativ måte å holde ansatte orientert ved UiT
Det er viktig at mine medarbeidere føler seg kontinuerlig involvert i mine lederoperasjoner
Gøril Heitmann
Assistant Dircector
16
Land
4 av 5
Lytter til meldingene
85%
Sier at Lytte er enkelt
Hva sier ansatte om Lytte
Lytte skaper en felles forståelse av hvem vi er og hva vi bør være. Meldingene er korte, klare og konsise. Den har et enkelt grensesnitt og lett å bruke.
Ansatt ved UiT
Karin Storviks ukentlige podcast er veldig bra. Kort, effektivt og inspirerende. Jeg liker at hun oppfordrer andre til å si sine meninger direkte til henne om nødvendig.
Team medlem i Orkla
Flotte temaer som er relevante for alle. Det gir grunnlag for oppfølgingssamtaler innad i teamet. Det er også viktig at meldingene er knyttet til andre handlinger i organisasjonen (walk the talk).
Ansatt ved UiT
Jeg tror en av utfordringene med et så stort team er å komme tett på alle. Med denne nye kanalen virker ledergruppen mer tilgjengelig – gir deg følelsen av å være en del av et større team og komme nærmere.
Team medlem i Orkla
Kom i gang med Lytte i dag
Prøv å nå frem til teamet gratis i 14 dager
Prøv gratis