En digital plattform for lydmeldinger
Inspirere
Motivere
Bygg kultur
Bli samkjørte
Lær
Stemmen vår er unik og personlig. Med lyd kan ledere dele tanker og følelser som påvirker tillit og opplevelsen av nærhet.  Lytte som plattform og metode hjelper med effektfull kommunikasjon i en hybrid arbeidshverdag.
Importer
Personlig og nært
Lytte lar lederen spille inn sitt eget budskap og distribuere til alle ansatte. Slik føles kommunikasjon nær, også på avstand.
Publiser
Tydelig og konsistent
Lytte setter konstruktive begrensninger for lengde og levering, som sørger for at budskapet holdes tydelig og konsistent.
Nå frem
Tilgjengelig
Lyd er perfekt på farten, som gjør at budskapet når frem i en ellers travel hverdag. I tillegg kreves det ingen installering eller on-boarding for lyttere. Alt deles på SMS og kan åpnes direkte på telefon.
Måle
Tilbakemelding i sanntid
Lytte gjør det mulig for ansatte å rangere hvert spor de lytter til. Med statistikk og tilbakemeldinger kan ledere måle effekten av deres internkommunikasjon.
Lær
Kontinuerlig forbedring
Med Lytte får ledere innsikt gjennom data om organisasjonen, og lærer om ferdighetene og strategiene som gir økt engasjementet.
Kom i gang med Lytte i dag
Prøv å nå frem til teamet gratis i 14 dager
Prøv gratis